ΧΟΡΗΓΟΙ:

Next year dates of the festival:

Συνδιοργανωση:
Due to a technical problem  we had to change the dates to 21-24 of June 2018


confirmation will follow in the next few days
we apologize for any inconvenience

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: